Правилник за вътрешния ред на Козаревата къща

Уважаеми гости, за приятната и безпроблемна почивка в Козаревата Къща Ви молим стриктно да спазвате правилата на къщата! 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ   

1. Когато клиентът (представител на групата, извършил резервацията) прави резервация, встъпва в договорни отношения с Козаревата Къща и приема общите условия на къщата.   

2. При всяка резервация на Козаревата Къща се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване и ги приемат без изключение и без протест и не могат да бъдат оспорвани.

ІІ. ЗАПЛАЩАНЕ                                                 

 1. За да потвърдим вашата резервация е нужно да направите авансово плащане в размер на 50% от общата сума за вашите нощувки по банков път на посочена от нас банкова сметка.
 2. Вашата резервация е гарантирана само при платен аванс.
 3. При направена и потвърдена резервация се изисква възстановяем депозит в размер на 200.00 лв., който трябва да се плати в деня и часа на настаняване, в брой, от клиента (представител на групата, извършил резервацията). Този депозит е за евентуални щети, непочистени помещения и посуда при ползването на барбекюто, кухнята, двора, неспазване на условията и правилата в Козаревата Къща   
 4. Депозитът се възстановява на клиента след изтичане на наемния период. В случай на нанесени щети по време на престоя, депозитът се възстановява частично или към него се добавя и сумата за нанесените щети, когато стойността им е по-голяма от депозита.   
 5. Останалата сума за вашите нощувки се заплаща в деня и часа на настаняване, в брой, от клиента (представител на групата, извършил резервацията).   
 6. Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.   
 7. Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на Козаревата Къща, нейното обзавеждане, както и дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой на собственика или управителя, задължително преди напускане на къщата.

ІІІ. НАСТАНЯВАНЕ   

 1. Гостите се настаняват след 14:00 часа в деня на пристигане, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.                                 
 2. При настаняване клиентът (представител на групата, извършил резервацията), трябва да бъде сред първите гости с оглед на това, че трябва да се запознае с правилника на вътрешния ред на Козаревата Къща и да положи подпис върху договор за пребиваване в къщата. Клиентът (представител на групата, извършил резервацията) носи пълна отговорност както за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица в Козаревата Къща по време на наемния период. 

ІV. ОСВОБОЖДАВАНЕ   

 1. До 11:00 часа в деня на напускане, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.   
 2. Късно освобождаване на къщата или стаите може да бъде предоставено при възможност и при уговорка с управителя срещу доплащане.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ    

1. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие, избирайки да посетите Козаревата Къща и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Вашите лични данни  се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде представяна за други цели.

VІ. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ   

 1. Домашни любимци не са разрешени в къщата за гости, освен в случаите, когато предварително е направена друга уговорка с управителя.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ   

 1. Клиентите, ползващи услугите на Козаревата Къща следва да бъдат пълнолетни лица според българското законодателство/ навършили 18 години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни  представители.   
 2. Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в Козаревата Къща, особено пребиваващите с деца. Представителите на къщата не носят отговорност за лица под 18 години оставени без надзор.

VІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПУШЕНЕТО   

 1. Козаревата Къща изисква да не се пуши в стаите и баните За гости, които не спазват тези правила, както и при намиране на следи от пушене на гореупоменатите места, се налага глоба в размер на 100.00 лева на помещение. Определените зони за пушене са в трапезарията и на откритите площи, единствено и само с условието фасовете да се изхвърлят на определените за това места.

ІХ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАСЕЙН

 1. Не се допуска скачане в басейна
 2. Не се допуска използване на басейна от лица под 18 години без родителски контрол
 3. Не се допуска хвърлянето в басейна на каквито и да е предмети, различни от надуваеми аксесоари за плуване.

Х. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1. Закриването с каквито и да е средства на камерите за видеонаблюдение в Козаревата Къща е абсолютно забранено. При нарушение се налага глоба от 150.00 лв.

ХІ. ШУМ  

 1. В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.  
 2. След 23:00 часа се позволява в трапезарията, при затворени врати и прозорци, в нормални граници.  

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ                           

 1. Представител на гостите, извършил резервацията носи пълната отговорност, както за неговото, така и за поведението на съпътстващите го лица в Козаревата Къща по време на наемния период. Ако някой гост/и или посетител/  не се държи по подходящ начин, собственикът или управителят си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица да напуснат помещенията и/или да освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.  
 2. Гостите са отговорни за имота по време на наемния период и гарантират, че всички врати и прозорци са затворени в случаите, когато те отсъстват и не са на територията на Козаревата Къща. Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица, което може да отхвърли или да засегне застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиента/ите.  
 3. Собственикът или управителят НЕ поемат отговорност за:

3.1. Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината.

3.2. Деца под 18 годишна възраст трябва да бъдат придружени от възрастен и да не се оставят без надзор. Отговорността е на родителите и на упълномощените за това лица.

3.3. Причинен дискомфорт, охлузвания и контузии поради невнимание от страна на гостите свързани с мокри и хлъзгави настилки, ползване на басейна, работа на поливната система, невнимание по стълби и релефни стени, недоизринат сняг и други подобни услуги, предоставени от трети страни на гостите.

ХІІІ. ПОВЕДЕНИЕ   

 1. Гостите се съгласяват да се отнасят към имуществото на Козаревата Къща с грижата на добър стопанин.   
 2. От гостите се изисква да спазват приетите норми за поведение и да гарантират, че всички гости и съпътстващите ги лица се държат по подходящ и разумен начин. Незаконни и неморални дейности, включително хазарт, хулиганство, наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия са строго забранени. Моля да се съобразявате със следните общи правила: Прескачането през прозорци и огради, катеренето по покриви и парапети, както и влизането в чужди имоти са абсолютно забранени. Влизането с всякакви моторни превозни средства по зелените площи е забранено. Изхвърлянето на отпадъци и тоалетна хартия да става в определените за това места. Да не се изхвърлят в тоалетните чинии. Не се разрешава късането на цветя и декоративна растителност.  Не е разрешено изнасянето и разместването на каквото и да е имущество на къщите за гости, без изричното съгласие на управителя. Всички гости са длъжни да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала.

ХІV. ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ЩЕТИ   

 1. Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, както и всички специални изисквания за почистване са отговорност на гостите. В случай на умишлено разхвърляне на салфетки, фасове и други боклуци, зацапване с храна, питиета и несъбран отпадък, както и прекомерни и неприемливи загуби или повреди по всяко време на наетия период, собственикът или управителят може да изиска от гостите и техните съпътстващи лица да освободят къщата за гости незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.   
 2. Ако някой гост/и или посетител/и не се държи по подходящ начин, собственикът или управителят си запазват правото по тяхна преценка да изискат от гостите и съпътстващите ги лица да напуснат помещенията и/или да освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.   

ХV. ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА Козаревата Къща   

 1. В случай на нарушаване на правилата на Козаревата Къща може да се прибегне до прекъсване на резервацията веднага, без да носим отговорност за възстановяване или обезщетение. От всички гости, се очаква да се придържат към тези правила. Козаревата Къща си запазва правото да изисква напускане от страна на гост/гостите, извършили нарушения срещу тези правила.

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В Козаревата Къща!